Форум » Законодательство Украины, касающееся инвалидов » Каталог нормативных материалов по социальной защите инвалидов » Ответить

Каталог нормативных материалов по социальной защите инвалидов

Sidnet: Каталог нормативных материалов по социальной защите инвалидов

Ответов - 17, стр: 1 2 All

Sidnet: Про порядок надання платних соціальних послуг та затвер... вiд 14.01.2004 № 12 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 14 січня 2004 р. N 12 Київ Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку Відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" ( 966-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Установити, що платні соціальні послуги надають державні та комунальні підприємства, установи і заклади соціального обслуговування, юридичні особи, створені відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку, та фізичні особи (далі - суб'єкти, що надають платні соціальні послуги). ... 2. Платні соціальні послуги надаються: громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу; ... ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів Українивід 14 січня 2004 р. N 12 ПЕРЕЛІК платних соціальних послуг 1. Придбання і доставка: продовольчих, промислових та господарських товарів; медикамантів; книг, газет, журналів; гарячого харчування. 2. Приготування їжі. 3. Транспортні послуги. 4. Забезпечення засобами малої механізації. 5. Перукарські послуги. 6. Послуги з дотримання особистої гігієни. 7. Прибирання приміщень. 8. Прання білизни. 9. Обробіток присадибних ділянок. 10. Роботи з ремонту приміщень, меблів, побутової техніки. 11. Відвідування представниками соціальних служб хворих у стаціонарних медичних закладах. 12. Читання художньої та іншої літератури, написання листів. 13. Організація дозвілля. 14. Освітні послуги. 15. Надання допомоги в оформленні документів. 16. Організація консультування. 17. Пошук підходящої роботи (крім роботи за кордоном).

Sidnet: Про затвердження Типового положення про Службу соціальн... вiд 17.08.2005 № 1658 МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ НАКАЗ 17.08.2005 N 1658 Про затвердження Типового положення про Службу соціальної підтримки сімей Відповідно до статті 13 Закону України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" ( 2558-14 ) та підпункту 3 пункту 13 Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 N 1126 ( 1126-2004-п ) "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю" (із змінами), Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Типове положення про Службу соціальної підтримки сімей (додається). ... ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про Службу соціальної підтримки сімей 1. Служба соціальної підтримки сімей (далі - Служба) - це спеціалізоване формування, яке утворюється центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центр). ... 8. Служба надає послуги: 8.1 сім'ям з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх за допомогою власних засобів та можливостей, у зв'язку з інвалідністю батьків або дітей, вимушеною міграцією, наркотичною або алкогольною залежністю одного з членів сім'ї, його перебуванням у місцях позбавлення волі, ВІЛ-інфекцією, насильством у сім'ї, безпритульністю, сирітством, зневажливим ставленням і складними стосунками в сім'ї, безробіттям одного з членів сім'ї, якщо він зареєстрований в державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу;

Sidnet: Про заходи щодо реалізації в 2006 році Стратегії подола... вiд 08.02.2006 № 74-р КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 8 лютого 2006 р. N 74-р Київ Про заходи щодо реалізації в 2006 році Стратегії подолання бідності 1. Затвердити план заходів щодо реалізації в 2006 році Стратегії подолання бідності ( 637/2001 ), що додається. 2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям: забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням; ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 р. N 74-р ПЛАН заходів щодо реалізації в 2006 році Стратегії подолання бідності ( 637/2001 ) Третій етап реалізації Стратегії подолання бідності ( 637/2001 ) (2005-2009 роки) передбачає здійснення в 2006 році заходів, спрямованих на активізацію політики збільшення доходів громадян, зокрема реформування системи оплати праці, подальше підвищення рівня зайнятості населення, насамперед молоді, ефективну державну підтримку соціально вразливих верств населення, удосконалення системи надання пільг і соціальних послуг та поліпшення якості обслуговування громадян. ... Удосконалення консолідованої системи адресної соціальної допомоги та соціальних послуг 17. Розробити Державний соціальний стандарт норм та нормативів соціального обслуговування громадян похилого віку та інвалідів в установах соціального захисту населення. >Мінпраці. 18. Удосконалити мережу реабілітаційних установ для інвалідів. >Мінпраці, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 19. Створити умови для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення. >Мінпраці, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


Sidnet: Про затвердження типових положень (взірц... вiд 01.04.1997 № 44 (Стор. 1 з 2) МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Н А К А З N 44 від 01.04.97 Про затвердження типових положень (взірцевих) про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян і про відділення соціальної допомоги вдома { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 145 ( z0409-07 ) від 11.04.2007 } { У тексті Наказу та типових положень (взірцевих) слова "Міністерство соціального захисту населення України", "Міністерство соціального захисту Автономної Республіки Крим", "управління соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських" замінено відповідно словами "Міністерство праці та соціальної політики України", "Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим", "головні управління праці та соціального захисту населення обласних, головне управління соціального захисту населення Київської та управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 145 ( z0409-07 ) від 11.04.2007 } Відповідно до Положення про Міністерство соціального захисту населення України, затвердженого Указом Президента України від 23 жовтня 1996 року N 988/96 Н А К А З У Ю: 1. Затвердити: 1.1. Типове положення (взірцеве) про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (додається). 1.2. Типове положення (взірцеве) про відділення соціальної допомоги вдома (додається). 2. Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, головному управлінню соціального захисту населення Київської та управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі затверджених Типових положень (взірцевих) в термін до 01.12.97 року забезпечити внесення доповнень до діючих Положень про ці установи. 3. Визнати таким що втратив чинність наказ Міністерства соціального забезпечення Української РСР від 15.05.91 р. N 60 "Про затвердження типових положень про територіальний центр обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян і відділення соціальної допомоги на дому системи соціального забезпечення Української РСР". Міністр П.П.Овчаренко

Sidnet: Затверджено наказом Міністерства соціального захисту населення України від 1 квітня 1997 р. N 44 Типове положення (взірцеве) про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян I. Загальна частина 1. Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (далі - територіальний центр) є спеціальною державною установою, що надає послуги пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам та іншим соціально незахищеним громадянам (далі - непрацездатні громадяни) вдома, в умовах стаціонарного, тимчасового та денного перебування, які спрямовані на підтримання їхньої життєдіяльності і соціальної активності. До складу територіального центру можуть входити такі структурні підрозділи (не менше двох): 1) відділення соціальної допомоги вдома, в тому числі спеціалізовані - для обслуговування інвалідів з порушенням рухової активності, сліпих, глухих та ін. (створюється для обслуговування не менше 80-ти одиноких непрацездатних громадян, що потребують побутової, медико-соціальної допомоги в домашніх умовах за висновками лікарів закладів охорони здоров'я); 2) відділення організації надання грошової та натуральної адресної допомоги малозабезпеченим непрацездатним громадянам (створюється при необхідності та кількості не менше ніж 500 чоловік малозабезпечених непрацездатних громадян, що потребують, за актами обстеження матеріально-побутових умов проживання, грошової та різних видів натуральної допомоги); 3) відділення соціально-побутової реабілітації (створюється для забезпечення не менше 30-ти відвідань в день з метою проведення соціально-оздоровчих заходів, соціально-психологічної, трудової реабілітації, консультацій лікарів та інших спеціалістів, дозвілля тощо); 4) відділення медико-соціальної реабілітації (створюється при кількості 50-ти відвідань на день або 25-ти ліжко-місць для проведення медико-соціальної реабілітації одиноких громадян похилого віку шляхом використання медичних, психологічних, соціальних методів реабілітації); 5) стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання (створюється в разі наявності не менше 10-ти одиноких непрацездатних громадян, які втратили рухову активність, не можуть обслуговувати себе самостійно, потребують постійного стороннього догляду, надання побутової і медичної допомоги); 6) спеціальні житлові будинки для одиноких непрацездатних громадян з комплексом служб соціально-побутового і медичного обслуговування (будуються у разі необхідності для поліпшення умов проживання та соціально-побутового, медичного обслуговування одиноких непрацездатних громадян); 7) лікувально-виробничі майстерні, спеціальні цехи, дільниці, підсобні господарства, в тім також на госпрозрахунковій основі (створюються для проведення трудової терапії, забезпечення потреб малозабезпечених непрацездатних громадян); 8) їдальні, магазини, що діють на основі госпрозрахунку (їдальні - створюються при необхідності для організації харчування, магазини - для забезпечення продуктовими, промисловими та господарськими товарами малозабезпечених громадян). В разі необхідності, за погодженням з місцевими органами виконавчої влади, можуть створюватись інші підрозділи, дільниці, які спрямовані на соціальний захист непрацездатних громадян. Структурні підрозділи територіального центру можуть виконувати платні послуги для обслуговування непрацездатних громадян та іншого населення, які мають працездатних родичів і спроможні самостійно або за допомогою їх задовольняти свої соціально-побутові потреби, але бажають зробити замовлення на платні послуги, що виконуються територіальним центром. Кошти, що надійдуть від надання платних послуг, направляються на розвиток структурних підрозділів територіального центру та забезпечення потреб малозабезпечених громадян понад виділені асигнування на соціальний захист населення. 2. Територіальний центр створюється, реорганізується і може бути ліквідованим за рішенням відповідного органу місцевої виконавчої влади за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, головним управлінням соціального захисту населення Київської та управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державної адміністрації. 3. Територіальний центр є юридичною особою, має печатку із зображенням герба України, штамп із своїм найменуванням і діє відповідно до цього Типового положення (взірцевого). 4. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, що виділяються із місцевих бюджетів на соціальний захист населення, інших надходжень, в тому числі у вигляді прибутку від діяльності структурних підрозділів територіального центру, а також коштів благодійних фондів, пожертвувань окремих громадян, підприємств, установ тощо. Територіальний центр має розрахунковий рахунок та інші рахунки в установах банку. 5. Положення про територіальний центр та його структура затверджуються Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, головним управлінням соціального захисту населення Київської та управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються органом місцевої виконавчої влади. 6. Кошторис доходів і видатків, штатний розклад затверджуються начальником управління соціального захисту населення районної, районної у містах, Києві та Севастополі державної адміністрації. Штатна чисельність та посадові оклади працівників територіального центру встановлюються відповідно до нормативів чисельності працівників і законодавства з питань оплати праці. У разі наявності фінансових ресурсів рекомендовано встановлювати штатну чисельність згідно з Нормативами чисельності працівників територіальних центрів по соціальному обслуговуванню незахищених верств населення, затвердженими наказом Мінпраці від 11.03.2002 N 140 (зі змінами). Штатна чисельність та посадові оклади працівників стаціонарних відділень територіального центру встановлюються відповідно до нормативів чисельності для працівників будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів та законодавства з питань оплати праці. { Абзац другий пункту 6 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 145 ( z0409-07 ) від 11.04.2007 } 7. Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, головним управлінням соціального захисту населення Київської та управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій. Директор територіального центру є за посадою заступником начальника управління соціального захисту населення. 8. Директор територіального центру: 1) здійснює керівництво діяльністю територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на територіальний центр завдань, визначає ступінь відповідальності заступників і керівників його структурних підрозділів; 2) координує діяльність відділень у вирішенні питань соціально-побутового та медико-соціального обслуговування непрацездатних громадян; 3) вносить пропозиції управлінню соціального захисту населення районної, районної у містах, Києві та Севастополі державної адміністрації щодо затвердження штатного розпису, кошторису витрат територіального центру в межах граничної чисельності та нормативних актів з цих питань; 4) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат, в тому числі на оплату вартості: - доставки одиноким малозабезпеченим непрацездатним громадянам промислових і господарських товарів, продуктів харчування, окремих предметів домашнього вжитку, палива; - придбання спецодягу, взуття, сумок, велосипедів, автотранспорту, ортопедичних засобів пересування та малої механізації для обслуговування одиноких малозабезпечених непрацездатних громадян та ін.; 5) призначає на посади і звільняє з посад працівників територіального центру за погодженням з управлінням соціального захисту населення районної, районної у містах, Києві та Севастополі державної адміністрації, визначає їх обов'язки; 6) видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження, організовує і контролює їх виконання; 7) готує і вносить на затвердження проект Положення про територіальний центр та його структурні підрозділи; 8) затверджує функціональні обов'язки працівників. 9. У своїй діяльності територіальний центр керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, головного управління соціального захисту населення Київської та управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій, управління соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, іншими нормативними актами з питань, що регулюють його діяльність, а також цим Типовим положенням (взірцевим). 10. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності територіального центру провадиться Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, головним управлінням соціального захисту населення Київської та управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державної адміністрації, іншими спеціально уповноваженими органами відповідно до чинного законодавства України. 11. Основними завданнями територіального центру є: 1) виявлення одиноких непрацездатних громадян, які потребують соціально-побутового і медико-соціального обслуговування та допомоги, обстеження разом з представниками закладів охорони здоров'я, житлово-комунальних контор, громадських організацій їх матеріально-побутових умов проживання і визначення потреб в необхідності надання різних видів послуг; 2) встановлення зв'язків з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, з питань соціального обслуговування та надання допомоги непрацездатним громадянам. 12. Територіальний центр через свої підрозділи забезпечує якісне надання різних видів соціально-побутових, комунальних та медико-соціальних послуг непрацездатним громадянам відповідно до висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування, а саме: - придбання та доставку продовольчих, промислових та господарських товарів за рахунок обслуговуваних громадян (при необхідності, за зниженими цінами або безплатно), приготування їжі, доставку гарячих обідів, годування, в тому числі у пунктах харчування, їдальнях, доставку книг, газет, журналів тощо; - виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів, відвідування хворих у закладах охорони здоров'я, здійснення лікувально-оздоровчих, профілактичних заходів та соціально-психологічної реабілітації, госпіталізацію, консультування у лікарів та інших спеціалістів, створення умов для посильної праці; - допомогу в прибиранні приміщення, пранні білизни; - організацію надання платних послуг через пункти побуту (хімчистка, прання білизни, ремонт одягу, взуття і побутової техніки, перукарські послуги тощо); - оформлення документів на отримання субсидій по оплаті житлово-комунальних послуг, оплату платежів; - читання преси, написання листів; - допомогу в обробітку присадибних ділянок (площа обробітку присадибних ділянок визначається разом з місцевими органами виконавчої влади); - оформлення документів на санаторно-курортне лікування, влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів (пансіонату), психоневрологічного інтернату тощо; - організацію надання необхідних видів протезно-ортопедичної допомоги, забезпечує милицями, палицями, окулярами; - оформлення замовлень та організацію контролю за своєчасним і якісним наданням послуг підприємствами торгівлі, громадського харчування, побуту, зв'язку, службами житлово-комунального господарства, закладами культури, колективними сільськогосподарськими підприємствами тощо; - встановлення і підтримання зв'язків з підприємствами, установами та організаціями для надання шефської допомоги одиноким непрацездатним громадянам; - створення умов для посильної праці, лікувально-трудової терапії вдома; - вирішення за дорученням обслуговуваних громадян різних питань у державних та інших підприємствах, установах і організаціях, об'єднаннях громадян, контроль за наданням встановлених пільг; - організацію відпочинку (відвідання лекцій, участь в екскурсіях, самодіяльних художніх колективах, гуртках і т.п.), проведення консультацій у спеціалістів з різних питань. - інші послуги, що визначаються при індивідуальних обстеженнях матеріально-побутових умов проживання одиноких непрацездатних громадян. II. Умови прийняття на обслуговування та обслуговування громадян 13. Територіальний центр приймає в підрозділи на обслуговування пенсіонерів, інвалідів I і II групи незалежно від віку, одиноких непрацездатних громадян та інших соціально незахищених громадян (далі - непрацездатні громадяни), які потребують соціально-побутової та медико-соціальної допомоги, на підставі картки медичного огляду, акту обстеження матеріально-побутових умов проживання та особистої заяви. До числа одиноких непрацездатних громадян відносяться громадяни, в тому числі подружжя, які не мають працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати. 14. Умови прийняття на обслуговування непрацездатних громадян відділенням соціальної допомоги вдома визначаються Типовим (взірцевим) положенням про це відділення. 15. У відділення організації надання грошової та натуральної адресної допомоги беруться на облік і обслуговуються малозабезпечені непрацездатні громадяни, які відповідно до акту обстеження матеріально-побутових умов проживання потребують грошової та різних видів натуральної допомоги (продуктами харчування, організації харчування в їдальнях або вдома, забезпечення одягом, взуттям, білизною та їх лагодженні, предметами першої необхідності, допомоги у виконанні різних видів ремонтних робіт квартир, вікон, дверей, санвузлів, дахів, парканів, побутової техніки, перукарських послуг, допомоги в обробітку присадибних ділянок, придбанні палива і розпилюванні дров тощо); Відділення може організовувати пункти прийому від населення, окремих громадян, підприємств, установ, організацій продуктів харчування та одягу, взуття, головних уборів, предметів першої необхідності, коштів для забезпечення потреб малозабезпечених громадян тощо. 16. До відділень соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації приймаються непрацездатні громадяни незалежно від сімейного стану, які не потребують постійного стороннього догляду і не мають медичних протипоказань для перебування в колективі, на підставі особистої заяви і карти медичного огляду. Відділеннями організовується і проводиться комплекс соціально-оздоровчих заходів, соціально-психологічної, трудової реабілітації, консультацій лікарів та інших спеціалістів, організації дозвілля, спрямованих на підтримання життєдіяльності і соціальної активності пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян. 17. До стаціонарного відділення на постійне проживання, повне державне утримання приймаються одинокі непрацездатні громадяни, які не мають працездатних дітей і за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду, соціального обслуговування та медичної допомоги. 17.1. При наявності вільних місць до стаціонарного відділення на загальних підставах можуть прийматися непрацездатні громадяни, які тимчасово втратили здатність до самообслуговування, терміном до 6 місяців. 17.2. Прийом здійснюється за путівкою управління соціального захисту населення районної, районної у містах, Києві та Севастополі державної адміністрації. Путівка видається на підставі заяви одинокого непрацездатного громадянина про прийом його до стаціонарного відділення, медичної карти, довідки про розмір призначеної пенсії, довідки про склад сім'ї за формою N 3 і наявності паспорта. 17.3. Право на першочергове влаштування до стаціонарного відділення мають ветерани війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до I, II і III категорій. Ветерани праці і одинокі громадяни похилого віку мають переважне право на прийом до структурних підрозділів територіального центру. 7.4. Як виняток, за рішенням місцевих органів виконавчої влади до стаціонарного відділення для постійного проживання можуть прийматися непрацездатні громадяни, які мають працездатних дітей або родичів, зобов'язаних відповідно до чинного законодавства їх утримувати, якщо вони з об'єктивних причин не можуть цього робити. В такому випадку ці особи утримуються в стаціонарному відділенні повністю за рахунок коштів місцевого бюджету. 17.5. При наявності вільних місць за рішенням місцевих органів влади до стаціонарного відділення можуть прийматися непрацездатні громадяни, які мають працездатних дітей або родичів, які відповідно до чинного законодавства эобов'язані їх утримувати і які зобов'язуються оплачувати їх утримання. 17.6. Тимчасове вибуття одинокого непрацездатного громадянина з стаціонарного відділення за особистим бажанням дозволяється за висновком лікаря та письмовим зобов'язанням родичів або осіб, які згодні його прийняти на проживання та забезпечити догляд. 17.7. Витрати, пов'язані з поїздкою до родичів або інших осіб, територіальним центром не компенсуються. 17.8. Якщо одинокий непрацездатний громадянин тимчасово вибуває із стаціонарного відділення, він знімається з матеріального забезпечення, але залишається у списках підопічних. В такому випадку пенсія йому виплачується в повному розмірі. 17.9. Непрацездатним громадянам, які проживають у стаціонарних відділеннях територіального центру, пенсія виплачується відповідно до чинного законодавства. 18. Протипоказаннями для прийняття на обслуговування територіальним центром є наявність у громадянина інфекційних, онкологічних захворювань IV клінічної групи, СНІДу, захворювань на наркоманію, алкоголізм, психічних захворювань за виключенням неврозів, неврозоподібних станів при соматичних захворюваннях, легкої ступені дебільності, інтелектуально-мнестичних розладів та судорожних синдромів різної етиології без слабоумства і виражених змін особистості. 19. У лікувально-виробничих майстернях, спеціальних цехах, дільницях, підсобних господарствах до трудової діяльності залучаються пенсіонери та інваліди, які за станом здоров'я можуть працювати. 20. В їдальнях обслуговуються малозабезпечені непрацездатні громадяни, які за станом здоров'я не в змозі приготувати собі обіди або яким організовано безкоштовне чи за зниженими цінами харчування. 21. Магазини продають малозабезпеченим громадянам продовольчі, промислові, господарські товари, які виготовляються, вирощуються структурними підрозділами територіального центру або надходять від підприємств, установ, організацій за зниженими цінами або безкоштовно. III. Припинення обслуговування. 22. Обслуговування одиноких непрацездатних громадян структурними підрозділами територіального центру припиняється у разі: - коли інвалідові I або II групи під час чергового переогляду встановлено III групу інвалідності (покращення стану здоров'я); - встановлення наявності у непрацездатного громадянина працездатних дітей, які відповідно до чинного законодавства зобов'язані його доглядати, проживають в одному й тому ж населеному пункті або разом з ним і не мають поважних причин для звільнення від обов'язків щодо догляду за ним; - переїзду на нове місце проживання при наявності в них житла, коштів на прожиття та можливості самообслуговування або родичів, які можуть утримувати одинокого і забезпечувати за ним необхідний догляд; - за систематичне грубе порушення громадського порядку (вживання алкоголю, наркотичних та інших препаратів, сварки, бійки, непристойне відношення до обслуговуючого персоналу та ін.); - виявлення протипоказань для обслуговування передбачених п.17.10 цього Типового положення (взірцевого); - у разі смерті.

Касьянов: МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З 26.05.2009 N 196 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2009 р. за N 761/16777 Про затвердження Типового положення про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів З метою реалізації частини другої статті 13 та частини другої статті 17 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ) Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Типове положення про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів (далі - Типове положення), що додається. 2. Департаменту у справах інвалідів, Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської та Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій протягом 2009-2012 років здійснювати відбір реабілітаційних установ з числа установ діючої мережі для реорганізації їх в реабілітаційні установи змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають функціонувати відповідно до Типового положення, затвердженого цим наказом. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л.Савенка. 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Міністр Л.Денісова ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра освіти і науки України П.Полянський Заступник Міністра охорони здоров'я України В.Лазоришинець Заступник Міністра фінансів України В.Матвійчук Перший заступник керівника Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань для ведення переговорів, укладання Генеральної угоди на новий строк, здійснення контролю і забезпечення її виконання, заступник Голови Федерації профспілок України Г.В.Осовий Генеральний директор Федерації роботодавців України, заступник керівника групи повноважних представників Сторони власників В.О.Грищенко Президент Спілки орендарів та підприємців України В.М.Хмільовський В.о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців В.Биковець В.о. президента Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України В.Биковець ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 26.05.2009 N 196 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2009 р. за N 761/16777 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів 1. Загальні положення 1.1. Реабілітаційна установа змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів (далі - Установа) є установою з комплексної реабілітації, цільовим призначенням якої є забезпечення реалізації соціально-економічних, медичних, фізичних, психологічних, педагогічних, професійних та інших заходів відновлювального характеру, спрямованих на попередження прогресування патологічного процесу, усунення чи максимально можливу компенсацію обмежень життєдіяльності, відновлення здоров'я та трудових навичок інвалідів і дітей-інвалідів, корекцію психічних процесів, здобуття ними освіти, їх трудову зайнятість незалежно від категорії і причин інвалідності. 1.2. Установа може утворюватися на основі державної, комунальної і приватної форм власності, а також шляхом об'єднання майна різних форм власності. 1.3. Установа державної, комунальної або приватної форм власності утворюється, реорганізується та ліквідується на підставі рішення засновника відповідно до чинного законодавства. 1.4. На підставі Типового положення про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів (далі - Типове положення) Установа розробляє власне положення, що затверджується засновником, у тому числі з дотриманням вимоги абзацу сьомого частини першої статті 11 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ). 1.5. Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються Установою після отримання в установленому порядку відповідної ліцензії. 1.6. Установа розміщується на територіях зі спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що відповідають безбар'єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мають усі види комунального благоустрою з урахуванням специфіки захворювань осіб, що відвідують Установу. 1.7. Установа може взаємодіяти з місцевими органами праці та соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти і науки, а також з іншими організаціями, діяльність яких спрямована на реабілітацію інвалідів і дітей-інвалідів. 1.8. У своїй діяльності Установа керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами з питань реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів, а також цим Типовим положенням. 2. Завдання Установи 2.1. Установа забезпечує: 2.1.1. Реалізацію завдань, визначених Законами України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ), "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ), "Про соціальні послуги" ( 966-15 ), "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ), постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 80 ( 80-2007-п ) "Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг", іншими нормативно-правовими актами щодо забезпечення прав інвалідів і дітей-інвалідів на отримання послуг з комплексної реабілітації. 2.1.2. Оцінку стану інваліда або дитини-інваліда. 2.1.3. Пріоритетність заходів з комплексної реабілітації, а також установлення послідовності реабілітаційного процесу. 2.1.4. Забезпечення, у разі потреби, тимчасовим цілодобовим доглядом за інвалідом або дитиною-інвалідом (у випадку тимчасової складної життєвої ситуації у законного представника інваліда - на весь період перебігу цієї ситуації). 2.1.5. Створення умов для засвоєння дітьми-інвалідами знань, умінь і навичок щодо здобуття ними дошкільної освіти з подальшим здобуттям базової та повної загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти з урахуванням рекомендацій лікарів. 2.1.6. Здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), родинам з метою забезпечення активної участі сім'ї у комплексній навчально-виховній, реабілітаційній роботі з дітьми-інвалідами. 2.1.7. Розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців. 2.1.8. Проведення професійної орієнтації, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації інвалідів або дітей-інвалідів. 2.1.9. Організацію комплексної психотерапії та психокорекції, заснованих на передових досягненнях сучасної психології, фізіології та медицини. 2.1.10. Оцінку результатів професійної реабілітації інвалідів та/або дітей-інвалідів за освітніми, соціальними, психологічними і медичними критеріями та показниками. 2.1.11. Здійснення заходів щодо працевлаштування інвалідів (крім працевлаштування за кордоном), які пройшли курс з професійної реабілітації та отримали відповідний документ про освіту згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 N 979 ( 979-2001-п ) "Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту". 2.1.12. Безпечні умови для здійснення заходів з комплексної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів. 2.1.13. Умови для співробітництва з аналогічними вітчизняними та закордонними центрами, освітніми, науковими, виробничими установами та організаціями з питань комплексної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів. 3. Структура Установи 3.1. Основними структурними підрозділами Установи є: 3.1.1. Кімната долікарського огляду. 3.1.2. Кабінет педагогічної корекції. 3.1.3. Кабінет соціально-побутового орієнтування. 3.1.4. Логопедичний кабінет. 3.1.5. Кабінет для гурткової роботи. 3.1.6. Кабінет психокорекції та психотерапії. 3.1.7. Кабінет лікувальної фізкультури та фізичної реабілітації. 3.1.8. Відділення соціальної реабілітації. 3.1.9. Відділення ранньої соціальної реабілітації. 3.1.10. Відділення психологічної реабілітації. 3.1.11. Навчальне відділення. 3.1.12. Відділення професійної реабілітації. 3.1.13. Відділення трудової реабілітації. 3.1.14. Відділення медичної реабілітації. 3.1.15. Відділення фізичної реабілітації. 3.1.16. Методичний кабінет. 3.1.17. Комплекс господарського обслуговування. 3.1.18. Служба соціального патронату. 3.2. Робота структурних підрозділів Установи проводиться відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються керівником Установи. 4. Умови зарахування до Установи 4.1. Зарахування інвалідів та дітей-інвалідів здійснюється Установою відповідно до надісланих документів регіональним органом праці та соціального захисту населення згідно з Порядком надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 80 ( 80-2007-п ). 4.2. До Установи зараховуються діти віком до 18 років та повнолітні особи з фізичними та/або розумовими вадами розвитку, яким встановлено інвалідність. 4.3. Після закінчення курсу реабілітації Установа видає інваліду та/або законному представнику дитини-інваліда документ, у якому вказуються назва та реквізити Установи, прізвище, ім'я, по батькові інваліда та/або дитини-інваліда, перелік та обсяг наданих їм послуг, результати реабілітації і подальші рекомендації. 5. Діяльність реабілітаційної комісії 5.1. В Установі утворюється реабілітаційна комісія, до якої входять фахівці цього закладу. 5.2. На засідання реабілітаційної комісії залучаються представники місцевих органів охорони здоров'я, освіти і науки, а також праці та соціального захисту населення. 5.3. Реабілітаційна комісія Установи здійснює: 5.3.1. Планування навчально-виховної та корекційно-відновлювальної роботи, контроль за її ефективністю. 5.3.2. Визначення реабілітаційних технологій, строків і тривалості проходження реабілітації інвалідом, дитиною-інвалідом відповідно до індивідуальної програми реабілітації з урахуванням реабілітаційного потенціалу інваліда та реабілітаційного прогнозу. 5.3.3. Контроль за виконанням індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда. 5.3.4. Забезпечення послідовності, комплексності і безперервності виконання реабілітаційних заходів, оцінку їх результатів та ефективності. 5.3.5. Внесення змін до індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда у разі необхідності її оперативного коригування. 5.3.6. Затвердження висновку про виконання індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда. 6. Учасники та організація реабілітаційного процесу в Установі 6.1. Учасниками процесу комплексної реабілітації є інваліди, діти-інваліди та фахівці і працівники, які беруть участь у процесі комплексної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, батьки та/або законні представники інвалідів та/або дітей-інвалідів. 6.2. На підставі індивідуальної програми реабілітації інваліда та/або дитини-інваліда фахівці Установи розробляють індивідуальний план реабілітації, що включає комплекс реабілітаційних заходів та враховує діагноз інваліда та/або дитини-інваліда, їх психофізичний стан, індивідуальні особливості та можливості, стосунки між членами сім'ї. 6.3. Індивідуальний план реабілітації затверджується керівником Установи. 6.4. Обсяг реабілітаційних заходів, що передбачаються індивідуальним планом реабілітації, не може бути меншим від передбаченого індивідуальною програмою реабілітації інваліда та/або дитини-інваліда. 7. Організація реабілітаційних заходів в Установі 7.1. Заходи з соціальної реабілітації складаються з: 7.1.1. Навчання інваліда або дитини-інваліда побутовим операціям для задоволення власних фізіологічних потреб. 7.1.2. Опанування навичок захисту власних прав та інтересів. 7.1.3. Забезпечення автономного проживання у громаді з необхідною підтримкою. 7.2. Заходи з психологічної реабілітації складаються з: 7.2.1. Проведення психологічної діагностики особистості інваліда або дитини-інваліда, визначення форм, методів, засобів, терміну та процедур психологічної корекції. 7.2.2. Навчання прийомам та методам саморегуляції, самовиховання, самонавчання, формування мотивації до праці. 7.2.3. Проведення індивідуальної психокорекційної роботи. 7.3. Заходи з психолого-педагогічної реабілітації складаються з: 7.3.1. Створення умов для всебічного розвитку, засвоєння інвалідом та/або дитиною-інвалідом знань, умінь і навичок з метою їх адаптації у соціумі. 7.3.2. Проведення корекційно-розвиткової роботи, а саме: розвиток адекватного сприймання інформації; корекція пізнавальної діяльності; формування навичок соціально-побутової орієнтації; розвиток комунікативної діяльності. 7.4. Заходи з трудової реабілітації складаються з: 7.4.1. Формування професійних навичок, умінь, отримання професійного досвіду. 7.4.2. Сприяння ефективному працевлаштуванню інвалідів. 7.5. Заходи з професійної реабілітації в Установі здійснюються відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 N 419 ( z0711-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за N 711/12585, інших нормативно-правових актів у галузі професійно-технічної освіти з урахуванням особливостей функціонування Установи. Зміст навчального процесу і терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та програмами, розробленими відповідно до державних стандартів з конкретних професій, затверджених в установленому порядку. Професійна освіта включає професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовку. 7.6. Заходи з медичної реабілітації складаються з: 7.6.1. Визначення фізичної, соматофізіологічної, сенсорної та психічної спроможності інваліда та/або дитини-інваліда за даними індивідуальної програми реабілітації та результатів обстеження лікарями Установи, надання рекомендацій стосовно подальшої можливої (неможливої) комплексної реабілітації. 7.6.2. Розробки рекомендацій з дозування фізичних та психологічних навантажень, створення стереотипів поведінки, які відповідають фізичним та розумовим можливостям інваліда та/або дитини-інваліда. 7.6.3. Визначення адекватності та послідовності заходів лікувально-профілактичного характеру. 7.6.4. Здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом інваліда та/або дитини-інваліда. 7.6.5. Організації та контролю за виконанням в Установі санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів, здійснення санітарно-просвітницької роботи. 7.7. Відповідно до індивідуальної програми реабілітації інваліда та/або дитини-інваліда їм можуть надаватися послуги з фізичної та фізкультурно-спортивної реабілітації. 8. Управління Установою 8.1. Установу очолює керівник, який призначається і звільняється із займаної посади засновником у порядку, передбаченому законодавством. 8.2. Керівник Установи: 8.2.1. Представляє Установу в органах державної влади, установах, організаціях, закладах, на підприємствах, розпоряджається в установленому порядку її майном і коштами, приймає рішення про утворення філіалів без права юридичної особи. 8.2.2. Видає накази, затверджує функціональні обов'язки працівників, вирішує питання добору і розстановки кадрів, вживає заохочувальних та дисциплінарних заходів. 8.2.3. Затверджує правила внутрішнього розпорядку. 8.2.4. Здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов і пожежної безпеки тощо. 8.2.5. Відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подає в установленому порядку бухгалтерську і статистичну звітність. 8.2.6. Здійснює керівництво персоналом Установи, організовує та координує навчально-реабілітаційний, лікувально-профілактичний процеси, відповідає за їх якість та ефективність, сприяє забезпеченню інвалідів та дітей-інвалідів засобами реабілітації індивідуального та колективного користування. 8.2.7. Координує роботу з організації соціально-педагогічного патронату батьків (осіб, які їх замінюють), родин, які мають дітей-інвалідів. 8.2.8. Звітує щороку про свою роботу на загальних зборах (конференції) Установи (піклувальної ради, батьківської громади). 8.3. Працівники Установи, які підлягають атестації, проходять таку атестацію відповідно до законодавства незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування Установи. 9. Фінансово-господарська діяльність 9.1. Установа є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп із своїм найменуванням. 9.2. Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису, затверджених в установленому порядку. 9.3. Штатний розпис Установи затверджується органом, що здійснює фінансове забезпечення Установи. 9.4. Установа має право в порядку, передбаченому законодавством, утворювати для забезпечення професійної реабілітації та орієнтації підрозділи без права юридичної особи (госпрозрахункові підрозділи) - підсобні господарства, багатопрофільні лікувально-виробничі (трудові) майстерні, цехи, дільниці з належним інвентарем, обладнанням, що здійснюють свою діяльність відповідно до Положення про ці підрозділи, затвердженого керівником Установи. 9.5. Фінансове забезпечення Установи здійснюється відповідно до законодавства. Директор Департаменту у справах інвалідів О.Полякова Про затвердження Типового положення про реабілітаційну ... вiд 26.05.2009 № 196

Sidnet: Про затвердження Типового положення про центр професійн... вiд 09.10.2006 № 372 МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З 09.10.2006 N 372 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 р. за N 1162/13036 Про затвердження Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів На виконання статей 10 та 38 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ) Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Типове положення про центр професійної реабілітації інвалідів (додається). 2. Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до 01.01.2007 вжити заходів щодо приведення діючих положень про центри професійної реабілітації інвалідів у відповідність з Типовим положенням, затвердженим цим наказом. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Дьяченка. 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Фонду України соціального захисту інвалідів від 11.06.99 N 96/187/146/55 ( z0412-99 ) "Про затвердження Типового положення про центр професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.06.99 за N 412/3705 (зі змінами). Міністр М.Папієв ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра освіти і науки України М.Степко Заступник Міністра охорони здоров'я України Ю.Гайдаєв ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 09.10.2006 N 372 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 р. за N 1162/13036 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про центр професійної реабілітації інвалідів 1. Загальні положення 1.1. Центр професійної реабілітації інвалідів (далі - Центр) є закладом системи органів праці та соціального захисту населення, метою діяльності якого є здійснення заходів, спрямованих на підготовку особи з інвалідністю до професійної діяльності, відновлення чи здобуття професійної працездатності шляхом адаптації, реадаптації, навчання, перенавчання для подальшого ефективного працевлаштування з урахуванням стану її здоров'я, особистих схильностей та побажань. 1.2. Центр утворюється у формі державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів, які не мають на меті отримання прибутку, для тимчасового перебування осіб зі стійким розладом функцій організму (повнолітніх інвалідів), які мають відповідні медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання системи професійних (в частині соціальних, психологічних, медичних) заходів реабілітації, зокрема професійний відбір, професійну орієнтацію, професійну підготовку, перепідготовку, перекваліфікацію, раціональне працевлаштування, професійно-виробничу адаптацію з метою інтеграції цих осіб в суспільство. 1.3. Центр державної форми власності утворюється, реорганізується та ліквідується на підставі рішення Кабінету Міністрів України. Центр комунальної форми власності утворюється, реорганізується та ліквідується на підставі рішення органу місцевого самоврядування. 1.4. Центр розміщується на територіях із спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що повинні відповідати безбар'єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мати всі види комунального благоустрою. 1.5. На підставі цього Типового положення Центр розробляє власне Положення, що затверджується органом, яким було прийнято рішення про створення Центру. 1.6. Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються Центром після отримання в установленому порядку відповідної ліцензії. 1.7. У своїй діяльності Центр керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами з питань реабілітації інвалідів, а також цим Типовим положенням. 2. Завдання та основні напрями діяльності Центру 2.1. Центр забезпечує: 2.1.1. Реалізацію головних завдань, визначених в Законах України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ), "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ), "Про соціальні послуги" ( 966-15 ), щодо професійної реабілітації інвалідів відповідно до висновків медико-соціальної експертної комісії з урахуванням конкурентоспроможності інваліда на ринку праці і його працевлаштування як у звичайних виробничих умовах, так і у спеціально створених умовах праці; 2.1.2. Проведення професійної орієнтації, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації інвалідів; 2.1.3. Організацію професійної реабілітації із здійсненням медичного супроводу, яким передбачено надання конкретних видів і форм соціальної допомоги, а також послуг психологічного характеру, що забезпечить успішну адаптацію інваліда до праці; 2.1.4. Організацію комплексної психотерапії та психокорекції, заснованих на передових досягненнях сучасної психології, фізіології та медицини; 2.1.5. Оцінку результатів професійної реабілітації інвалідів за освітніми, соціальними, психологічними і медичними критеріями та показниками; 2.1.6. Надання рекомендацій для подальшої професійної реабілітації інвалідів; 2.1.7. Здійснення заходів щодо сприяння в ефективному працевлаштуванні інвалідів відповідно до набутої професії після закінчення навчання; 2.1.8. Надання інформаційно-консультативних послуг інвалідам, громадським організаціям, підприємствам, установам з питань професійної реабілітації інвалідів; 2.1.9. Створення матеріально-технічної бази для професійного навчання та реалізації комплексу заходів його соціального, психологічного та медичного супроводу; 2.1.10. Безпечні умови реабілітаційної діяльності; 2.1.11. Здійснення взаємозв'язків з аналогічними вітчизняними та закордонними центрами, освітніми, науковими, виробничими установами та організаціями з питань професійної реабілітації інвалідів. 3. Структура Центру 3.1.Основними структурними підрозділами Центру є: 3.1.1. Адміністрація; 3.1.2. Відділення професійної реабілітації; 3.1.3. Відділення соціальної реабілітації; 3.1.4. Відділення медичного та психологічного супроводу; 3.1.5. Відділення обслуговування Центру; 3.1.6. Лабораторії, майстерні, дільниці, навчальні кабінети; 3.1.7. Інші структурні підрозділи, діяльність яких пов'язана із професійною реабілітацією інвалідів. 3.2. Робота структурних підрозділів Центру проводиться відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються директором Центру. 3.3. У Центрі створюються приймальна та реабілітаційна комісії, склад яких затверджується директором Центру за погодженням з органом, яким було прийнято рішення про створення Центру. 4. Умови зарахування та відрахування з Центру 4.1. До Центру приймаються за власною заявою та за направленням місцевих органів праці та соціального захисту населення повнолітні інваліди, які за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) потребують професійної реабілітації і мають базову або повну загальну середню освіту. 4.2. Інваліди подають до місцевого органу праці та соціального захисту населення особисто заяву про направлення до Центру із зазначенням обраної професії (із числа тих, за якими здійснюється навчання в Центрі), із зазначенням місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додаються: - документ про освіту; - копія довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності; - медична довідка форми N 086/О, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я від 27.12.1999 N 302 ( v0302282-99 ), з обов'язковим зазначенням даних про обстеження психіатром, наркологом, онкологом та дерматовенерологом; - копія паспорта (сторінки із зазначенням П.І.Б., яким органом і коли виданий, місце проживання); - дві фотокартки розміром 4 х 6. Документ про освіту і паспорт в оригіналі особа пред'являє в Центрі особисто. 4.3. Інваліди, які прибули до Центру, до початку занять проходять медичне обстеження та професійне тестування. 4.4. Наказ про зарахування та відрахування слухачів - інвалідів підписується директором Центру. 4.5. Інвалідам, зарахованим до Центру, приймальною комісією надсилається виклик із зазначенням дати прибуття до Центру. 4.6. Інваліди, які без поважних причин не прибули до Центру за викликом і не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, із Центру відраховуються. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування інвалідів. 4.7. До Центру не приймаються особи з такими протипоказаннями: - гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції; - венеричні захворювання; - усі захворювання в гострій стадії та заразній формі; - епілепсія та епісиндром; - психічні розлади. 4.8. З Центру інвалід може бути відрахований за: - власним бажанням; - невиконання вимог навчального плану та навчальних програм; - грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Центру; - у разі загострення основного та супутніх захворювань. 5. Учасники процесу професійної реабілітації в Центрі 5.1. Учасниками процесу професійної реабілітації інвалідів є особи, визначені статтею 30 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ). 5.2. Педагогічною діяльністю в Центрі можуть займатися особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов'язки педагогічного працівника. 5.3. Медичною діяльністю в Центрі можуть займатися особи, які мають відповідну професійну освіту та періодично проходять курси підвищення кваліфікації за своїм фахом. 5.4. Права, обов'язки та соціальні гарантії педагогічних та медичних працівників визначаються законодавством. 5.5.Працівники Центру несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність згідно з законодавством. 6. Права, обов'язки та відповідальність інвалідів у період перебування в Центрі 6.1. Слухачі - інваліди Центру мають право на: 6.1.1. Належні умови навчання за обраною професією; 6.1.2. Навчання за індивідуальною програмою; 6.1.3. Безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами Центру та його бібліотечним фондом; 6.1.4. Безоплатне користування медикаментами, профілактику захворювань та зміцнення здоров'я; 6.1.5. Участь у громадському самоврядуванні, організації дозвілля, побуту тощо; 6.1.6. Безпечні, а також нешкідливі умови навчання та перебування; 6.1.7. Захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують честь і гідність слухачів-інвалідів. 6.2. Слухачі - інваліди Центру зобов'язані: 6.2.1. Додержуватись законодавства, моральних, етичних норм; 6.2.2. Виконувати вимоги навчальних планів та програм; 6.2.3. Систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень; 6.2.4. Відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком; 6.2.5. Додержуватись вимог Положення Центру, правил внутрішнього розпорядку; 6.2.6. Виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини відповідних підприємств, установ, організацій; 6.2.7. Дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки праці та протипожежної безпеки під час всього перебування в Центрі; 6.2.8. Бережливо ставитись до обладнання, засобів навчання та до інвентарю, майна та матеріалів, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі, побуті, харчуванні, культурно-масових заходах тощо. 6.3. Збитки, навмисно заподіяні слухачами внаслідок хуліганства, вживання спиртних напоїв, недотримання правил протипожежної та особистої безпеки тощо, відшкодовуються ними Центру відповідно до законодавства. 7. Направлення, відбір, прийом та перебування інвалідів в Центрі 7.1. Приймальна комісія Центру: 7.1.1. Проводить відбір на навчання повнолітніх інвалідів (з урахуванням рекомендацій МСЕК) для подальшої професійної реабілітації в Центрі за обраною професією; 7.1.2. Забезпечує оперативний облік кандидатів на професійну реабілітацію, слухачів та випускників Центру, опрацьовує інформацію банку даних в установленому порядку; 7.1.3. Готує матеріали і документи та приймає рішення щодо зарахування (відрахування) повнолітніх інвалідів до Центру; 7.1.4. Забезпечує ведення, збереження та архівацію особових справ слухачів та випускників Центру. 7.2. Реабілітаційна комісія Центру: 7.2.1. Забезпечує організацію та здійснює контроль виконання індивідуальних програм реабілітації слухачів з урахуванням їх реабілітаційного потенціалу у період їх перебування в Центрі; 7.2.2. Розробляє план індивідуальних заходів та вносить корекцію щодо проходження професійної реабілітації інвалідів у період їх перебування в Центрі; 7.2.3. Організовує процес професійної реабілітації інвалідів в Центрі (навчання, проживання, харчування, медичне обслуговування тощо) на засадах індивідуального підходу та за принципами забезпечення рівних прав і можливостей, безбар'єрності, доступності та деонтології; 7.2.4. Організовує роботу та контролює ведення відповідної документації щодо реабілітаційного процесу; 7.2.5. Узагальнює та надає рекомендації випускникам Центру щодо подальшої реабілітації з урахуванням результатів їх професійної реабілітації в Центрі; 7.2.6. Здійснює контроль за працевлаштуванням і успішністю професійно-виробничої адаптації. 8. Організація професійної реабілітації інвалідів в Центрі 8.1. Професійна реабілітація в Центрі здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30.05.2006 N 419 ( z0711-06 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 15.06.2006 за N 711/12585, інших нормативно-правових актів у галузі професійно-технічної освіти з урахуванням особливостей функціонування Центру. Зміст навчального процесу і терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та програмами, розробленими відповідно до державних стандартів з конкретних професій, затверджених в установленому порядку. 8.2. Професійна освіта включає професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовку. 8.3. Основними формами теоретичної підготовки є: різні типи уроку, лекція, семінар, лабораторно-практичні заняття, індивідуальне заняття, навчальна екскурсія, інші форми організації теоретичного навчання. 8.4. Чисельність інвалідів в навчальних групах складається з 10-15 осіб. Навчальні групи з професій художніх промислів і ремесел поділяються на дві підгрупи. 8.5. Форми організації виробничого навчання обирає Центр залежно від особливості професії за умови повного виконання навчальних планів і програм. Виробнича практика проводиться у майстернях або на підприємстві установи під керівництвом майстрів виробничого навчання. 8.6. Адміністрація Центру організовує та здійснює поточний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок слухачів Центру, їх кваліфікаційну атестацію. Обирає форми і методи контролю за виконанням педагогічними працівниками навчальних планів і програм, якістю рівня викладання, методичного забезпечення та використання передового педагогічного досвіду. 8.7. Основними документами обліку навчальної роботи в Центрі є журнали теоретичного і виробничого навчання установленої форми, в яких викладачі та майстри виробничого навчання здійснюють облік успішності, відвідування занять та виконання навчальних програм. 8.8. Навчання в Центрі завершується кваліфікаційною атестацією. Кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики і Міністерства освіти від 31.12.98 N 201/469 ( z0124-99 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 01.03.99 за N 124/3417. 8.9. Слухачам, які виконали вимоги державної кваліфікаційної атестації, після завершення навчання присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається свідоцтво встановленого зразка. Слухачам, які не завершили повного курсу навчання в Центрі або не опанували навчальну програму, видається довідка встановленого зразка. 8.10. Мова навчання в Центрі визначається відповідно до законодавства України про мови. 9. Організація реабілітаційних заходів в Центрі 9.1. Заходи з соціальної реабілітації: 9.1.1. Проведення соціально-експертної діагностики з метою визначення рівня соціально-середовищної орієнтації та соціально-побутової адаптації; 9.1.2. Здійснення заходів, спрямованих на оптимізацію і коректування ставлення інвалідів до своїх вад, становища в сім'ї та суспільстві, виховання у них навичок до самообслуговування, адаптації в навколишньому середовищі; 9.1.3. Проведення навчання інваліда основним соціальним навичкам (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо); 9.1.4. Проведення соціально-педагогічної корекції, спрямованої на формування мотивації до навчання та отримання професії, навичок в пошуку зайнятості, автономного проживання, стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав та інтересів, самоаналізу та отримання навичок позитивного сприйняття себе та оточуючих; 9.1.5. Здійснення відповідно до індивідуальних програм реабілітації інваліда та, у разі необхідності, супроводження медичним спостереженням за ним. 9.2. Заходи з психологічної реабілітації: 9.2.1. Проведення психологічної діагностики особистості інваліда, визначення та використання форм, методів, засобів, терміну та процедур психологічної корекції, консультування, просвіти тощо; 9.2.2. Навчання прийомам та методам саморегуляції, самовиховання, самонавчання, формування позитивної мотивації щодо соціальних настанов на життя, професію, працю; 9.2.3. Проведення індивідуальної психокорекційної роботи; 9.2.4. Проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи з сім'єю інваліда. 9.3. Заходи з медичного супроводження: 9.3.1. Проведення медичного огляду та тестування інвалідів на основі об'єктивного обстеження, оцінки його загального стану та функціональних можливостей, готовності до зміни режиму навантажень; 9.3.2. Визначення фізичної, сомато-фізіологічної, сенсорної та психічної спроможності інваліда за даними індивідуальної програми реабілітації та результатів обстеження лікарями Центру, надання рекомендацій щодо подальшої можливої (або неможливої) професійної реабілітації; 9.3.3. Розробка рекомендацій з адаптації навчальних програм відповідно до розподілу фізичних та психологічних навантажень, створення стереотипів поведінки, що відповідають фізичним, розумовим, професійним можливостям інваліда та сприяють утворенню позитивного адекватного ставлення до оточуючого середовища та навчального процесу; 9.3.4. Визначення адекватності та послідовності заходів лікувально-профілактичного характеру; 9.3.5. Здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом слухачів; 9.3.6. Організація та контроль виконання в Центрі санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів, здійснення санітарно-просвітницької роботи. 10. Управління Центру 10.1. Центр очолює директор, який призначається і звільняється із займаної посади органом, яким було прийнято рішення про створення Центру, у встановленому порядку. 10.2. Директор Центру: 10.2.1. Організовує навчально-виробничий процес, забезпечує створення умов для професійної реабілітації; 10.2.2. Представляє Центр в органах державної влади, установах, організаціях і закладах, на підприємствах, розпоряджається в установленому порядку його майном і коштами, приймає рішення про утворення структурних підрозділів без права юридичної особи, визначених у пункті 11.3 цього Положення; 10.2.3. У межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов'язки працівників, приймає і звільняє з роботи працівників Центру, вживає заходів заохочення та дисциплінарні заходи; 10.2.4. Затверджує правила внутрішнього розпорядку; 10.2.5. Координує заходи щодо забезпечення виробничих підрозділів матеріально-технічними ресурсами, запчастинами тощо; 10.2.6. Здійснює координацію та контроль за професійним навчанням, соціальним, психологічним та медичним супроводом; 10.2.7. Здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, вимог санітарії і пожежної безпеки; 10.2.8. Відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності і подання її в установлені терміни відповідним органам; 10.2.9. Затверджує Положення про Центр; 10.2.10. Здійснює інші повноваження, передбачені власним положенням Центру, з урахуванням вимог, встановлених цим Положенням; 10.2.11. Несе персональну відповідальність за результати діяльності Центру. 10.3. Штатний розпис Центру затверджується директором Центру у межах штатних нормативів професійного складу, розроблених центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики відповідно до статті 9 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ). 11. Фінансова і виробничо-господарська діяльність 11.1. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. 11.2. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису, затверджених в установленому порядку. 11.3. Центри мають право в порядку, передбаченому законодавством, утворювати для забезпечення професійної реабілітації інвалідів структурні підрозділи без права юридичної особи - підсобні господарства, багатопрофільні лікувально-виробничі (трудові) майстерні, цехи, дільниці з належним інвентарем, обладнанням, що здійснюють свою діяльність відповідно до Положення про ці підрозділи, затвердженим директором Центру. 11.4. Економічні і виробничі відносини Центру з державними й іншими підприємствами здійснюються на підставі договорів, що укладаються директором Центру. 11.5. Планування, облік, калькуляція собівартості продукції, що виробляється у виробничих структурах Центру, здійснюються відповідно до законодавства. 11.6. Фінансове забезпечення Центру здійснюється відповідно до статті 42 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ). 12. Контроль за діяльністю Центру 12.1. Контроль за якістю професійної реабілітації інвалідів здійснюють відповідно Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій спільно з органами охорони здоров'я, освіти і науки відповідно до законодавства. 12.2. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності Центру проводиться Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій спільно з органами охорони здоров'я, освіти і науки, а також фінансовими органами відповідно до законодавства. Заступник Директора Департаменту у справах інвалідів П.Жданполная версия страницы