Форум » Законодательство Украины, касающееся инвалидов » ПКМ Про затвердження Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію » Ответить

ПКМ Про затвердження Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію

Sidnet: Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення вiд 10.09.2008 № 798 Документ 798-2008-п, редакцiя вiд 08.06.2010 на пiдставi 386-2010-п, чинний КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 10 вересня 2008 р. N 798 Про затвердження Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 68 ( 68-2009-п ) від 28.01.2009 N 938 ( 938-2009-п ) від 03.09.2009 N 386 ( 386-2010-п ) від 02.06.2010 } Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію, що додається. 2. Внести до Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 717 ( 717-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1471; 2008 р., N 24, ст. 736), зміни, що додаються. Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО Про затвердження Положення про Державну житлово-комунал... вiд 10.09.2008 № 798

Ответов - 5

Sidnet: 4. Держжитлокомунінспекція відповідно до покладених на неї завдань: 1) здійснює в межах своїх повноважень: державний контроль за дотриманням: - вимог законодавства, стандартів, нормативів і норм щодо дообладнання будівель житлово-комунального призначення та елементів упорядження територій для задоволення потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення; { Підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 386 ( 386-2010-п ) від 02.06.2010 }

Sidnet: Кабінет Міністрів України; Постанова вiд 02.06.2010 № 386 Документ 386-2010-п, редакцiя вiд 02.06.2010, чинний ( Увага! Остання подiя - Втрата чинності вiдбудеться на пiдставi 346-2011-п ) КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 2 червня 2010 р. N 386 Про внесення змін до Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: Внести до Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 798 ( 798-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 p., N 69, ст. 2310; 2009 р., N 68, ст. 2354), такі зміни: підпункт 1 пункту 4 доповнити абзацом такого змісту: "- вимог законодавства, стандартів, нормативів і норм щодо дообладнання будівель житлово-комунального призначення та елементів упорядження територій для задоволення потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;"; абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції: "7. Держжитлокомунінспекцію очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань житлово-комунального господарства.". Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Про внесення змін до Положення про Державну житлово-ком... вiд 02.06.2010 № 386

Sidnet: Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік вiд 28.03.2011 № 346 Документ 346-2011-п, редакцiя вiд 28.03.2011, чинний КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 28 березня 2011 р. N 346 Про ліквідацію урядових органів На виконання пункту 4 статті 7 Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. N 1085 ( 1085/2010 ) "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Ліквідувати урядові органи за переліком згідно з додатком. 2. Установити, що урядові органи, які ліквідуються згідно з пунктом 1 цієї постанови, продовжують виконувати свої повноваження до передачі таких повноважень відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади. 3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається. 4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, у системі яких функціонують урядові органи: забезпечити належне виконання функцій урядових органів, що ліквідуються; здійснити заходи з ліквідації відповідних урядових органів та поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи. 5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади: передбачити під час підготовки проектів положень про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади віднесення повноважень урядових органів, що ліквідуються, до компетенції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови, та привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою. 6. Постанови Кабінету Міністрів України, зазначені у пункті 3 цієї постанови, втрачають чинність одночасно з набранням чинності указами Президента України про затвердження положень про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, яким передано повноваження відповідних урядових органів, що ліквідуються. Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Про ліквідацію урядових органів вiд 28.03.2011 № 346 (Стор. 1 з 2) ПЕРЕЛІК урядових органів, що ліквідуються Державна житлово-комунальна інспекція ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 120. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. N 527 ( 527-2008-п ) "Про утворення Державної житлово-комунальної інспекції" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 41, ст. 1366). 125. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 798 ( 798-2008-п ) "Про затвердження Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 69, ст. 2310). 131. Пункт 2 змін, що вносяться до Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України та Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. N 68 ( 68-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 11, ст. 313). 137. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 938 ( 938-2009-п ) "Про внесення зміни до пункту 7 Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 68, ст. 2354).


Sidnet: Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік вiд 23.05.2011 № 549 Документ 549-2011-п, редакцiя вiд 23.05.2011, чинний КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 23 травня 2011 р. N 549 Про утворення територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Утворити як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної архітектурно-будівельної інспекції за переліком згідно з додатком. 2. Установити, що: територіальні органи, які утворюються згідно з пунктом 1 цієї постанови, є правонаступниками прав та обов'язків територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції - урядового органу, що діяв у системі Міністерства регіонального розвитку та будівництва, територіальних органів Державної житлово-комунальної інспекції - урядового органу, що діяв у системі Міністерства житлово-комунального господарства, з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства; територіальні органи Державної архітектурно-будівельної інспекції - урядового органу, що діяв у системі Міністерства регіонального розвитку та будівництва, територіальні органи Державної житлово-комунальної інспекції - урядового органу, що діяв у системі Міністерства житлово-комунального господарства, які ліквідуються, продовжують виконувати свої повноваження до передачі таких повноважень територіальним органам, які утворюються згідно з пунктом 1 цієї постанови. Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Про утворення територіальних органів Державної архітект... вiд 23.05.2011 № 549

Sidnet: Сайт Держбудінспекції України ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ (Держархбудінспекція України) Утворена відповідно до Указу Президента України від 8 квітня 2011 року № 439/2011, яким затверджено Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України і встановлено, що Державна архітектурно-будівельна інспекція України є правонаступником прав та обов’язків Державної архітектурно-будівельної інспекції – урядового органу державного управління, що діяв у складі Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, та Державної житлово-комунальної інспекції – урядового органу, що діяв у складі Міністерства Державна архітектурно-будівельна інспекція України (Держархбудінспекція України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та контролю у сфері житлово-комунального господарства. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Севастополі 99011, м. Севастополь, вул. Демидова, 13 т/ф 8(0692) 55-62-26 E-mail: gask-sevastopol@ya.ruполная версия страницы