Форум » Безбарьерность. Права инвалидов, активная реабилитация, пандусы. » Обзор прессы по пенсионному законодательству (Украина) » Ответить

Обзор прессы по пенсионному законодательству (Украина)

Sidnet: Вопросы начисления и выплаты пенсий регулярно обсуждаются в центральных и местных периодических изданиях. Чтобы информация не терялась, предлагаю складывать ее здесь.

Ответов - 54, стр: 1 2 3 4 5 6 All

Sidnet: Каков порядок назначения пенсий по инвалидности? На вопрос нашего читателя отвечает главный специалист отдела пенсионного обеспечения главного управления Пенсионного фонда Украины в Севастополе Ирина Владимировна МАЛАШЕНКО: —Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (далее—закон) определены порядок и условия назначения пенсий по инвалидности вследствие общего заболевания (в том числе увечья, не связанного с работой, инвалидности с детства). В зависимости от степени утраты трудоспособности определены три группы инвалидности. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, на который устанавливается инвалидность, определяются органом медико-социальной экспертизы в соответствии с действующим законодательством. Лицам, не являющимся пенсионерами, пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано в органы Пенсионного фонда не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности. Обязательным условием для назначения пенсии по инвалидности является наличие у заявителя страхового стажа на момент наступления инвалидности или на день обращения за пенсией: до достижения лицом 23 лет включительно—2 года; от 24 лет до достижения лицом 26 лет включительно—3 года; от 27 лет до достижения лицом 31 года включительно—4 года; для лиц старше 32 лет—5 лет. Если инвалидность настала в период прохождения срочной военной службы, то пенсия по инвалидности назначается лицу независимо от наличия страхового стажа. Пенсия по инвалидности назначается в таких размерах: инвалидам 1-й группы—100% пенсии по возрасту; инвалидам 2-й группы—90% пенсии по возрасту; инвалидам 3-й группы—50% пенсии по возрасту. При этом законом предусмотрено, что в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме имеющегося страхового стажа, засчитывается также период со дня установления инвалидности до достижения лицом пенсионного возраста (для мужчин—60 лет, а для женщин—55 лет). При наличии у неработающих инвалидов 2-й и 3-й группы (у мужчин—25, а у женщин—20 лет) страхового стажа по их выбору пенсия по инвалидности назначается в размере пенсии по возрасту. 5 февраля 2011 Информационный сайт газеты "Слава Севастополя"

Sidnet: Право на перерахунок пенсії збережено Які виплати отримуватимуть працюючі пенсіонери З набранням чинності першого жовтня нового пенсійного законодавства до редакції почастішали звернення людей, які просять докладно пояснити питання, пов’язані з перерахунком пенсій. Багатьох турбує те, чи перераховуватимуть пенсії працюючим пенсіонерам. Або як, приміром, виплачуватимуть пенсію працюючим держслужбовцям — повністю чи частково? Деякі зміни справді в цьому аспекті відбулися. Ознайомити читачів з ними ми попросили директора департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики Миколу Шамбіра. Насамперед змінено період, який враховується для визначення заробітної плати, сказав Микола Іванович. Відтепер для обчислення пенсії враховуватиметься лише заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. Щодо заробітної плати за періоди роботи до 1 липня 2000 року, то вона може бути врахована при обчисленні пенсії у таких випадках: — за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами. Таке право пенсіонери матимуть лише у період до 1 січня 2016 року; — в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців. Такий же принцип, за словами посадовця, закладений у порядок визначення заробітку для призначення пенсії відповідно до Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність». Змінами до статті 24 цього Закону передбачено, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1 січня 2016 року або в разі якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 року становить менш ніж 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв. М. Шамбір зазначив також, що змінено показник середньої заробітної плати, з урахуванням якого визначатиметься заробіток для призначення пенсії. Тепер на одну застраховану особу зарплата, з якої сплачено страхові внески, береться за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Подібний принцип закладений і в основу обчислення пенсій відповідно до Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність». Однак, за його словами, ця норма почне діяти з 01.01.2012 року. Нове законодавство також передбачає, що при обчисленні заробітної плати за періоди одержання допомоги по безробіттю враховуватиметься мінімальна зарплата. Змінено порядок визначення заробітної плати при переведенні з одного виду пенсії на інший. Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що зберігаються на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду. У цьому разі за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії. М. Шамбір пояснив: якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, то при переведенні з пенсії по інвалідності на пенсію за віком (при дотриманні вищезазначених вимог) заробітна плата для обчислення пенсії буде визначатися з урахуванням середньої заробітної плати (доходу) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії за віком. Щодо перерахунку пенсії, то нині збережено право працюючих пенсіонерів на її перерахунок з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсії. За новим законодавством держслужбовцям, які вийшли на пенсію після 1 жовтня й продовжують працювати, виплачується повністю зарплата, а пенсія виплачується у розмірі, обчисленому на загальних підставах. Лише після звільнення з роботи таким людям призначать пенсію за спеціальними законами. Ця норма не стосується тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію раніше (до 1 жовтня) й продовжують працювати. Перерахунок пенсій за віком пенсіонера здійснюється, якщо пенсіонер набув не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. У цьому випадку враховуватиметься заробітна плата (дохід), з якої обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера при перерахунку пенсії може бути врахована також заробітна плата за періоди страхового стажу, з урахуванням заробітку, одержаного після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. У цьому разі заробітна плата визначатиметься із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії. (Див. приклад). Якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію. А коли пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсії в мінімальному розмірі (тобто не менше як 35 років чоловік і 30 років — жінка), тоді за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію. Щодо підвищення пенсій М. Шамбір пояснив: для всіх працюючих пенсіонерів виплати не підвищуватимуться у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму. А після звільнення з роботи пенсії перерахують. ПРИКЛАД Пенсію жінці призначено 2009 року з огляду на страховий стаж 40 років 2 місяці (коефіцієнт стажу –– 0,54225), порахований по листопад 2009 року включно; заробітну плату 2500 грн, яка обчислена з урахуванням середньої заробітної плати, з якої сплачені внески за 2008 рік, а саме 1573,99 грн, та індивідуального коефіцієнта зарплати пенсіонера — 1,58832; Розмір пенсії з 01.10.2011 р. становить 1512,43 грн (2500 грн х 0,54225 = 1355,63 грн + 156,80 грн (784 грн х 20% — підвищення за 20 років стажу понад 20 років). Якщо пенсіонерка після призначення пенсії одержувала заробітну плату, яка призвела до зменшення індивідуального коефіцієнта зарплати, то у грудні 2011 року їй доцільно здійснити перерахунок пенсії з урахуванням лише 24 місяців страхового стажу. Перерахунок буде здійснений з огляду на страховий стаж 42 роки 2 місяці (коефіцієнт стажу –– 0,56925); заробітну плату 2500 грн. Розмір пенсії становитиме 1599,13 грн (2500 грн х 0,56925 =1423,13 грн + 176 грн (800 грн х 22% –– підвищення за 22 роки стажу понад 20 років). Якщо пенсіонерка після призначення пенсії одержувала заробітну плату, яка призвела до збільшення індивідуального коефіцієнта зарплати, наприклад, до 1,85421, то у грудні 2011 року їй доцільно здійснити перерахунок пенсії з урахуванням і 24 місяців страхового стажу, і заробітної плати за цей період. Перерахунок буде здійснений з огляду на страховий стаж 42 роки 2 місяці (коефіцієнт страхового стажу –– 0,56925); заробітну плату 2918,51 грн (1573,99 грн х 1,85421). Розмір пенсії становитиме 1757,36 грн (2918,51 грн х 0,56925 =1661,36 грн + 96 грн (800 грн х 12% –– підвищення за 12 років стажу понад 30 років). Доцільність перерахунку пенсії з урахуванням і стажу, і заробітної плати, одержаних після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, необхідно буде визначати в кожному конкретному випадку. Це обумовлено тим, що у разі перерахунку пенсії з урахуванням заробітної плати, одержаної після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, будуть застосовуватися норми статті 28 в редакції Закону 3668 щодо збільшення страхового стажу для визначення мінімальної пенсії за віком та відповідного підвищення пенсії за страховий стаж для жінок понад 30 років, а для чоловіків –– понад 35 років. Так, якщо у вищенаведеному прикладі пенсіонерка після призначення пенсії одержувала заробітну плату, яка призвела до збільшення індивідуального коефіцієнта зарплати, наприклад до 1,65421, їй все ж таки у грудні 2011 року доцільно здійснити перерахунок пенсії лише з урахуванням 24 місяців страхового стажу. У цьому випадку розмір пенсії становитиме 1599,13 грн (розрахунок вище). У разі перерахунку пенсії з урахуванням у тому числі заробітку розмір пенсії становитиме 1578,16 грн. Розрахунок пенсії з урахуванням і стажу, і зарплати, одержаних після призначення пенсії: страховий стаж — 42 роки 2 місяці (коефіцієнт страхового стажу — 0,56925); заробітна плата — 2603,71 грн (1573,99 грн х 1,65421). Розмір пенсії — 1578,16 грн (2603,71 грн х 0,56925 =1482,16 грн + 96 грн (800 грн х 12% — підвищення за 12 років стажу понад 30 років). Валентина КОКІНА 21 жовтня Право на перерахунок пенсії збережено www.ukurier.gov.ua При копіюванні матеріалів, посиллання на джерело обов'язкове: http://www.ukurier.gov.ua

Sidnet: Пенсия по инвалидности Сегодня в Украине проживают 2 миллиона 600 тысяч людей с ограниченными физическим возможностями. Все они нуждаются во внимании и поддержке со стороны как государства, так и каждого из нас. В решении проблем граждан с особыми потребностями важная роль отводится их социальной защите, в частности, предоставлению этим гражданам пенсионного обеспечения, так как зачастую именно пенсия является для таких людей основным источником средств к существованию. За разъяснениями об условиях и особенностях назначения пенсий по инвалидности редакция обратилась к начальнику отдела пенсионного обеспечения главного управления Пенсионного фонда Украины в Севастополе Ольге НОСКОВОЙ. —Ольга Игоревна, скажите, пожалуйста, кто в нашей стране считается инвалидом? —Инвалидом является лицо со стойким расстройством функций организма, обусловленным заболеванием либо являющимся следствием травм или врожденных дефектов, которое приводит к ограничению жизнедеятельности, к необходимости в социальной помощи и защите со стороны государства. —И какие виды государственной социальной помощи предоставляются инвалидам? —Основные положения о социальной помощи и защите инвалидов закреплены в законе Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине" и заключаются в материальном, социально- бытовом и медицинском обеспечении инвалидов. Это и денежные выплаты (пенсии, государственная социальная помощь, одноразовые выплаты), и обеспечение техническими средствами, автомобилями, креслами-колясками, протезно-ортопедическими средствами и т.д. Также инвалидам предоставляется право работать на предприятиях, в учреждениях, организациях с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. Необходимо отметить, что указанная материальная и социально-бытовая помощь инвалидам предоставляется бесплатно или на льготных условиях. —Для получения этой помощи необходимо иметь какой-либо документ об инвалидности? —Конечно же. Документом, подтверждающим инвалидность, является соответствующая выписка из акта освидетельствования, которая выдается органами медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). —Какие функции возложены на эту комиссию? —Медико-социальная экспертная комиссия осуществляет медико-социальную экспертизу и находится в ведении Министерства охраны здоровья Украины. В ее функции входят: определение степени ограничения жизнедеятельности человека, причины, времени наступления, группы инвалидности, содействие в проведении мер по профилактике инвалидности, реабилитации инвалидов и т. д. —Ольга Игоревна, какие группы инвалидности устанавливает МСЭК и какие существуют причины инвалидности? —В зависимости от степени утраты здоровья различают 3 группы инвалидности. Так, инвалидами 1-й группы признаются лица, которые из-за тяжелых нарушений функций организма, развившихся в результате заболевания, не только полностью нетрудоспособны в обычных условиях, но и нуждаются в постоянном постороннем уходе и помощи. Инвалидами 2-й группы признаются лица, которые по состоянию здоровья полностью утратили способность продолжать трудовую деятельность в присущих им производственных условиях. Инвалидами 3-й группы признаются лица, которые по состоянию здоровья ограниченно трудоспособны и нуждаются в переводе на работу меньшего объема или более низкой квалификации. При этом существуют следующие категории инвалидности: инвалидность вследствие общего заболевания, вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, инвалиды с детства, инвалиды войны, инвалиды армии, инвалиды вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. —И каждому инвалиду может быть назначена пенсия? —Что касается пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, то они назначаются независимо от стажа работы в соответствии с законом Украины "О пенсионном обеспечении". Кроме того, если инвалидность наступила в период прохождения срочной военной службы, пенсия также назначается независимо от наличия страхового стажа. Для назначения пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания для каждой группы инвалидности и возрастной категории законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривается наличие определенного страхового стажа. Так, для назначения пенсии по 1-й группе инвалидности, а также в период до 01.01.2016 года для назначения пенсии по 2-й группе инвалидности, в зависимости от возраста, в котором лицо признано инвалидом, или на дату обращения за пенсией необходимо иметь от года до 10 лет страхового стажа, а именно: до достижения лицом 25 лет включительно—год; от 26 лет до достижения 28 лет включительно—2 года; от 29 лет до достижения 31 года включительно—3 года; от 32 лет до достижения 34 лет включительно—4 года; от 35 лет до достижения 37 лет включительно—5 лет; от 38 лет до достижения 40 лет включительно—6 лет; от 41 года до достижения 43 лет включительно—7 лет; от 44 лет до достижения 48 лет включительно—8 лет; от 49 лет до достижения 53 лет включительно—9 лет; от 54 лет до достижения 59 лет включительно—10 лет. Для назначения пенсии по 3-й группе инвалидности, а также, начиная с 01.01.2016 года для назначения пенсии по 2-й группе инвалидности, на дату обращения за пенсией, или в зависимости от возраста, в котором лицо признано инвалидом, необходимо иметь от года до 14 лет страхового стажа, а именно: до достижения лицом 23 лет включительно—год; от 24 лет до достижения 26 лет включительно—2 года; от 27 лет до достижения 28 лет включительно—3 года; от 29 лет до достижения 31 года включительно—4 года; от 32 лет до достижения 33 лет включительно—5 лет; от 34 лет до достижения 35 лет включительно—6 лет; от 36 лет до достижения 37 лет включительно—7 лет; от 38 лет до достижения 39 лет включительно—8 лет; от 40 лет до достижения 42 лет включительно—9 лет; от 43 лет до достижения 45 лет включительно—10 лет; от 46 лет до достижения 48 лет включительно—11 лет; от 49 лет до достижения 51 года включительно—12 лет; от 52 лет до достижения лицом 55 лет включительно—13 лет; от 56 лет до достижения 59 лет включительно—14 лет. Лица, признанные инвалидами (независимо от группы) после достижения пенсионного возраста, имеют право на пенсию по инвалидности при наличии страхового стажа не менее 15 лет. Таким образом, если у инвалида есть страховой стаж, соответствующий его возрастной категории, то ему назначается пенсия органами Пенсионного фонда. Если же необходимого стажа нет, то в этом случае инвалиду назначается государственная социальная помощь органами труда и социальной защиты населения. —Куда необходимо обратиться за назначением пенсии по инвалидности? —Пенсии по инвалидности назначаются и выплачиваются управлениями Пенсионного фонда Украины в районах Севастополя по месту жительства (регистрации). —Какие документы необходимо представить для назначения пенсии по инвалидности? —К заявлению о назначении пенсии по инвалидности прилагаются документы о страховом стаже (трудовая книжка, справка с места работы и т.д.); по желанию заявителя в период до 01.01.2016—справка о заработной плате (за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 г.), подтвержденная первичными документами; документ, удостоверяющий личность (паспорт); документы о месте проживания (регистрации); справка из налоговой администрации о присвоении идентификационного номера. При необходимости специалист районного управления фонда при приеме документов сообщит о документах, которые нужно будет представить дополнительно. —Ольга Игоревна, а на какой период назначается пенсия по инвалидности? —Пенсии по инвалидности назначаются со дня установления инвалидности органами МСЭК, если обращение за пенсией произошло не позднее 3 месяцев со дня установления инвалидности. Если же обращение происходит позже указанных 3 месяцев, то пенсия назначается с момента обращения. При этом пенсия назначается на весь срок установления инвалидности. В случае изменения группы инвалидности пенсия в новом размере выплачивается со дня изменения группы инвалидности. Если лицо будет признано инвалидом более низкой группы, пенсия выплачивается по прежней группе до конца месяца, в котором изменена группа инвалидности. —В каких размерах назначается и выплачивается пенсия по инвалидности? —Размер пенсии зависит от установленной группы. Так, инвалидам 1-й группы назначается пенсия по инвалидности в размере 100% пенсии по возрасту; инвалидам 2-й группы—90% и инвалидам 3-й группы—50% пенсии по возрасту. При этом минимальный размер пенсионной выплаты независимо от группы инвалидности не может быть ниже прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных граждан, что составляет с 1 декабря 2011 года 800 гривен. —То есть получается, что вначале инвалиду назначается пенсия по возрасту? —Не совсем. В первую очередь определяется размер пенсии по возрасту, исходя из заработка и страхового стажа инвалида. Затем определяется размер пенсии по инвалидности в зависимости от установленной группы в процентном отношении. Кроме того, хочу обратить внимание на то, что в страховой стаж для исчисления пенсии по возрасту, из которого определяется размер пенсии по инвалидности, помимо имеющегося у инвалида стажа, учитывается дополнительный, так называемый "виртуальный" стаж. То есть фактически это период со дня установления инвалидности до достижения инвалидом установленного законодательством пенсионного возраста. Кроме того, если у неработающих инвалидов 2-й и 3-й групп есть необходимый страховой стаж, то по их выбору пенсия по инвалидности назначается в размере пенсии по возрасту. —При каких условиях инвалиду может быть назначена пенсия по инвалидности в размере пенсии по возрасту? —Как я уже отметила, неработающие инвалиды 2-й и 3-й групп имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту (независимо от возраста) в том случае, если у них имеется необходимый стаж и если размер данной пенсии будет выше. Так, для инвалидов 2-й группы пенсия по инвалидности в размере пенсии по возрасту исчисляется при наличии такого страхового стажа: у женщин—20 лет, у мужчин—25 лет, если им впервые установлена инвалидность в возрасте до 46 лет включительно; у женщин—21 год, у мужчин—26 лет, если им впервые установлена инвалидность в возрасте до 48 лет включительно; у женщин—22 года, у мужчин—27 лет, если им впервые установлена инвалидность в возрасте до 50 лет включительно; у женщин—23 года, у мужчин—28 лет, если им впервые установлена инвалидность в возрасте до 53 лет включительно; у женщин—24 года, у мужчин—29 лет, если им впервые установлена инвалидность в возрасте до 56 лет включительно; у женщин—25 лет, у мужчин—30 лет, если им впервые установлена инвалидность в возрасте до 59 лет включительно. Инвалидам 2-й группы, которые признаны инвалидами после достижения пенсионного возраста, предусмотренного законодательством, и инвалидам 3-й группы для назначения пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту необходимо иметь: мужчинам—35 лет, женщинам—30 лет страхового стажа. При увольнении с работы инвалида, у которого имеется указанный стаж, ему необходимо в течение 3 месяцев с момента увольнения обратиться в управление Ффнда по месту жительства для решения вопроса о целесообразности перехода на пенсию по инвалидности в размере пенсии по возрасту. В том случае, если такой переход целесообразен, пенсия будет назначена со дня, следующего за увольнением. В случае обращения в управление фонда по истечении 3 месяцев, пенсия по инвалидности в размере пенсии по возрасту (в случае целесообразности) будет назначена с момента обращения. Если в дальнейшем инвалид, получающий пенсию по инвалидности в размере пенсии по возрасту, вновь трудоустроится, то на период работы ему будет выплачиваться пенсия по инвалидности, а это, напомню, для инвалидов 2-й группы—90%, 3-й группы—50% пенсии по возрасту. В то же время хочу отметить, что во всех случаях пенсионер обязан своевременно уведомлять органы Пенсионного фонда Украины об устройстве на работу и об увольнении с работы, об изменении места проживания, а также о других обстоятельствах, влияющих на пенсионное обеспечение. И еще хочу добавить, обращаясь ко всем гражданам с ограниченными физическими возможностями, что специалисты органов Пенсионного фонда с особым вниманием относятся к указанной категории лиц. Мы стараемся предоставить всем гражданам профессиональные консультации о порядке оформления и представления документов для назначения пенсий, о порядке исчисления размера пенсии. Если вам необходима такая консультация, то можно обратиться в районные управления Пенсионного фонда Украины или позвонить по телефонам: в Балаклавском районе по адресу: ул. Урицкого, 2, тел. 63-13-56. Приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 12.00; в Гагаринском районе по адресу: ул. Героев Бреста, 13, тел. 43-23-43. Приемные дни: ежедневно по предварительной записи с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00; в Ленинском районе по адресу: ул. Токарева, 11, тел. 40-05-07. Приемные дни: ежедневно по предварительной записи с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00; в Нахимовском районе по адресу: ул. Дзигунского, 19, тел. 48-94-98; ул. Леваневского, 24 (филиал на Северной стороне), тел. 71-59-89. Приемные дни: среда, пятница с 8.00 до 12.00; а также в главное управление Пенсионного фонда Украины в Севастополе по адресу: ул. Н. Музыки, 54, тел. 48-09-21. Приемные дни: среда с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по предварительной записи по тел. 44-29-05), пятница с 9.00 до 13.00. —Спасибо за разъяснения. Т. НИКОЛАЕВА.


лена: если женщ. уже 5 лет на пенсии но не оформляла, ей за эти года выплатят?полная версия страницы